De Oranje Orde Parade

 (Engels:Orange Order) is een protestantse broederschap die zijn grootste aanhang heeft in Noord-Ierland. De Oranje Orde werd opgericht in 1795 in Loughgall in het graafschap Armagh. De naam van de orde verwijst naar de Nederlandse koning-stadhouder Willem III van Oranje. De orde is vooral bekend door de jaarlijkse Oranjemarsen die ook door katholieke buurten gaan en vaak voor ongeregeldheden zorgen. Leden van de Oranje Orde worden aangeduid als Orangemen, Orangists of defenders.

Historische achtergrond

Hoewel de Oranje Orde in 1795 werd opgericht, liggen de wortels van de beweging verder terug. In de zestiende en zeventiende eeuw vestigden zich groepen Engelse en vooral Schotse protestanten in Ulster. Zij kregen landerijen die in beslag waren genomen van de autochtone, Ierse, katholieke bevolking. Ierland was altijd een onrustig bezit geweest van de Engelse koningen, de kolonisatie was een poging om een gezagsgetrouwe basis te creëren.

De oorspronkelijke bewoners zagen de kolonisten als indringers. Zowel in 1641, Ierse opstand, als in 1688-1690, de strijd tussen Willem III en zijn schoonvader Jacobus II, probeerden de katholieken het verloren gegane bezit terug te veroveren. Beide keren tevergeefs.

Het aantreden van Willem III, bekend als de Glorious Revolution, is voor de protestanten de bevestiging van de protestantse suprematie. De uiteindelijke overwinning van Willem op zijn schoonvader, op 12 juli 1690, geldt dan ook als de belangrijkste dag voor de protestanten in Noord-Ierland.

Oprichting

De overwinning van Willem werd vanaf 1691 herdacht. Toch werd de Oranje Orde pas 100 jaar later opgericht. De aanleiding was het ontstaan van katholieke strijdorganisaties in het einde van de achttiendeeeuw. Deze groepen probeerden de rechten van katholieken met argumenten, en zo nodig ook met krachtigere middelen, te verdedigen.

In reactie hierop ontstonden protestantse verdedigingsgroepen. Uit een van deze groepen, de Peep o'Day Boys, ontstond de Oranje Orde. Directe aanleiding was een conflict tussen katholieke en protestantse gildes in Loughall, waarbij protestantse inwoners werden belaagd.

De orde staat vooral bekend als anti-Katholiek. Oorspronkelijk was het lidmaatschap alleen weggelegd voor protestanten die tot de Church of Ireland behoorden. Onder de andere groep protestanten, de presbyterianen bestond in die periode aanhang voor het streven naar een lossere band met Groot-Brittannië. De leidende figuren in de beweging die daar in die tijd naar streefde, de United Irishmen waren presbyterianen. Waar die organistaie streefde naar samenwerking tussen katholieken en protestanten koos de Oranje Orde voor de sectarische organisatie.

De Oranje Orde was tussen 1823 en 1845 verboden vanwege het aanzetten tot sectarisch geweld. Desondanks slaagde de orde er in ook in die periode de jaarlijkse marsen te organiseren. In 1834 werd het lidmaatschap ook opengesteld voor de presbyterianen.

Het mars seizoen

The Twelfth oftewel de herdenking van 12 juli, is het jaarlijkse hoogtepunt in het zogenaamde 'marsseizoen'. De traditie van deze optochten gaat terug tot 1796. Voor de protestanten in het algemeen en voor de orde in het bijzonder, is het recht om te mogen paraderen iets zeer fundamenteels. Enerzijds lijken de marsen vooral een provocatie, hetgeen op sommige plaatsen versterkt wordt door het meelopen van groepen die een duidelijke band hebben met protestantse paramilitaire organisaties, aan de andere kant is het een herdenking van de vrijheid die werd ingevoerd door de Glorious Revolution.

De meeste marsen verlopen zonder incidenten, ook op het grondgebied van de huidige republiek. Een aantal parades zijn echter in de loop der jaren zeer berucht geworden. De bekendste daarvan is wellicht de parade in Portadown. De route van die parade loopt door een katholieke buurt, die een uitgesproken republikeins karakter heeft. Dit leidde ieder jaar tot ernstige ongeregeldheden. Om dit soort incidenten te voorkomen is er een 'Parades Commission' ingesteld die het recht heeft bepaalde routes aan te wijzen of te verbieden.

Positie van de Oranje Orde

Het ledenaantal van de orde is niet bekend. Schattingen variëren van 40.000 tot 100.000. Bekend is wel dat er sterke banden bestaan tussen de Orde en de Unionistische partijen. Oorspronkelijk vrijwel alleen met de UUP, tegenwoordig voornamelijk met de DUP. Van veel leidende protestantse politici wordt aangenomen dat ze lid van de orde zijn.

Vereisten voor het lidmaatschap

Het lidmaatschap staat alleen open voor protestanten. De meeste plaatselijke afdelingen vereisen daarbij dat ook de ouders en de echtgenote protestant zijn. Het is leden ook uitdrukkelijk verboden om met een katholiek te trouwen, of een katholieke mis bij te wonen.